mai, 2020

06mai(mai 6)10:0010(mai 10)16:00Nettbasert TraumeutdanningTraumeutdanning over 2 år10:00 - 16:00 (10) Type:Traumeutdanning

Mer

Detaljer

2 årig Traumeutdanning og selvutvikling på nett

Oppstart i mai over 2 helger 8.-12. mai og 22.-24. mai

Fredag kl 16.00-20.00 Lørdag og søndag 10.00-17-00

 

Hvordan oppstår psykiske traumer

Traumeutdanning er et helhetlig forløp for å bearbeide egne traumer og spaltinger, oppstått i forskjellige faser av livet, og for å forstå og lære teorien bak det som skjer. Traumer er noe som oppstår i situasjoner hvor vi føler oss overveldet og hjelpeløse, og hvor vi ikke får den hjelpen og emosjonelle støtten vi trenger. For å overleve det stresset som oppstår i oss, må vi «spalte av» opplevelsen, og den blir derved ikke integrert i oss/psyken. Avspaltinger som skjer som følge av traumer, fører til at vi mister tilgang til deler av oss selv, det kan være følelser, minner og vår egen livskraft. Det kan forringe våre relasjoner til andre mennesker og vår evne til å møte livets utfordringer på en sunn måte. Vi havner da heller i en tilstand av «fight», «flight» eller «frys»(dissosiering). I tillegg er de avspaltede traumedelene våre i konstant alarmberedskap, noe som hele tiden krever mye krefter av oss.

Hvordan kommer vi oss ut av psykiske traumer

Med  traumearbeid og traumeoppstillinger kan de opprinnelige hendelsene bringes fram i lyset og avspaltet livsenergi kan hentes tilbake. Dette kan muliggjøre endringer på fysisk og psykisk nivå, og også ut i livet, i relasjon til andre og i vår livsutfoldelse. Livet leves i spennet mellom symbiose og autonomi. På utdanningen vil du lære forskjellen på sunn og usunn symbiose, og forskjellen på sann eller falsk autonomi.

Utdanningen bygger på en moderne forståelse av sammenhengen mellom kropp og psyke.

Om traumer og relasjoner

For at vi skal forstå oss selv må vi forstå mer om relasjoner, tilknytning/binding og tilknytningsprosessen. Som barn må vi binde oss til andre mennesker. Først og fremst binder vi oss til moren, og så senere til faren.

Hvis moren er traumatisert er barnet tvunget til å binde seg til moren gjennom morens traumer. Dette skjer gjennom den sensitive prosessen av inntoning og imitasjon mellom moren og barnet, som er med på å forme og utvikle barnets hjerne og nervesystem, særlig i den første og mest formgivende fasen av livet. Traumatiske opplevelser blir på denne måten overført til neste generasjon gjennom den emosjonelle bindings- og tilknytningsprosessen. Et tilknytningstraume vil ofte kunne utvikle seg til det vi kaller et symbiose-traume. Det vil si at moren har nok med seg selv, og ikke evner å se og speile barnet som et eget individ. Barnet vil da ikke klare å «finne seg selv», men vil måtte «overta moren» i sin egen psyke. Det blir da vanskelig å skille mellom egne følelser, og følelser vi har overtatt fra foreldre eller besteforeldre. Opprinnelig kommer traumet i relasjon til moren, og så til faren. Er tilknytningen til moren traumatisert, går vi fra å være et subjekt til å bli et objekt- i det at vi ikke har blitt speilet som et eget individ. Veien tilbake blir da å komme i relasjon til seg selv gjennom å komme i kontakt med egne avspaltede deler, og dermed gå fra objekt til subjekt igjen. Hvis vi ikke kan være i relasjon med oss selv, kan vi heller ikke være i relasjon med andre.

Mulitgenerasjonelt traumearbeid

Den menneskelige psyke er multigenerasjonell. Vi kan være påvirket av hendelser minst fire generasjoner bakover. Heling av psykiske skader kan skje ved å frigjøre fastlåst energi og følelser i hele det traumeforstyrrede bindingsnettverket som individet er innvevd i.

Fenomenologisk felt

Gjennom utdannelses-forløpet vil du lære å kjenne forskjellige “jeg” deler; Overlevelses-deler, Traume-deler og Sunne deler. Du vil også lære å skille mellom overtatte følelser fra et symbiose-traume, og egne sunne impulser. Slik vil du kunne bli i stand til å inngå i sunne relasjoner og utvikle en sann autonomi. Metoden er fenomenologisk og blir forklart trinn for trinn.

Hvem henvender denne utdanningen seg til

Denne utdanningen henvender seg til alle som er i kontakt med temaet traumer, enten privat eller i forbindelse med eget arbeid, og er interessert i en utvidelse av egen forståelse av selvet, binding og psykiske traumer. Traumearbeid er også et effektivt verktøy for personlig utvikling.

Utdanningens teoretiske innhold

Utviklingspsykologi 

Binding/tilknytning og barnets utvikling. Bindingsforstyrrelser og virkningen av disse.

Former for traumer

 Identitetstraumer. Fødselstraumer. Bindingstraumer. Symbiotiske traumer. Bindingssystemtraume. Eksistenstraumer. Tapstraumer. Samfunnstraumer. Krigstraumer

Traumer og sjelelig spalting

 Spalting og dissosiasjon. Traumatiserte jeg-deler. Overlevelses jeg-deler. Sunne jeg-deler. Sant selv. Falskt selv.

Spalting og innvevning

 Usunne symbioser. Avhengighetsmønstre hos barn. Innvevning i foreldrenes spaltinger. Innvevde parforhold.

Praktisk arbeid

Traumeoppstillinger. Erkjennelse av spaltinger. Å vinne overlevelsesdelene til heling. Integrering av avspaltede traumatiserte deler. Oppstilling av egne problemstillinger. Fordypning i det praktiske og teoretiske innholdet. Metodiske aspekter for oppstilling. Klargjøring av anliggende. Lederens rolle. Energi øvelser. Overganger som mulighet for heling.

Utdanningens struktur

Utdanningen består av 5 deler hver på 2 ganger 2,5 dager, over 2 år.
Ca. 6 måneder mellom hver del.

Del 1: Symbiosetraumer. 8.-10. mai og 22.-24. mai 2020.
Barnets perspektiv. Jeg… Jeg vil…

Del 2: Identitetstraume. 2 helger i november 2020.
Identitet, identifisering og attribusjon. Identitet og traumer

Del 3: Tidlige spaltinger og tidlige traumer. 2 helger i mai 2021.
Unnfangelse, graviditet, fødsel og første leveår.

Del 4: Eksistens og tapstraumer. 2 helger i november 2021.
Møtet med samfunnstraumene.  Krigstraumer.  Sykdommer som følge av traumer.
Ungdom. Finn din kraft. Pubertet, identitet.

Del 5: Bindingssystemtraume og overlevelsesdeler. 2 helger i mai 2022.
Spaltinger, offer/overgriper dynamikker. Projeksjoner.
Heling. Voksen. Vis hvem du er.

I tillegg vil følgende emner bli gjennomgått 

  • fysiske kjennetegn på spalting
  • hva er innvevning
  • samtalen før oppstillingen
  • den indre holdningen for å arbeide
  • individuelle oppstillinger
  • resiliens
  • koherens
  • hvordan finne intensjonen/ønsket
  • traumatisering av seksualiteten

 

Pris: 6000,- pr del, 2 ganger 2,5 dager.

Tid: Fredag 16.00-20.00 Lørdag og søndag 10.00-16.00

Informasjon og påmelding

Institutt for Systemoppstilling

P.B.5886 Majorstuen 0308 Oslo

Tlf:  +4790771022.

Du melder deg på til en del av gangen.
Begrenset antall plasser.

E-post: post@oppstilling.no

For mer informasjon om metoden og teorien, kan du høre på denne Podcasten:

http://www.levevei.no/2015/04/episode-116-traumer-heling-og-systemiske-oppstillinger/

©

Zoom.us

Tidspunkt

6 (Onsdag) 10:00 - 10 (Søndag) 16:00

© Copyright Institutt for Systemoppstilling | Utviklet av New Element
X
X